ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์Meditationfree ที่ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการสมาธิได้ฟรี  ทุกที่ทุกเวลา  เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนการสมาธิได้ทุกเชื้อชาติ ทุกที่ ทุกเวลา  เพราะสมาธิช่วยให้คุณมีสมาธิภาพในการทำงาน ลดความเครียด และเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวัน และยกระดับเป็นวิปัสสนาได้ตามหลักในพระพุทธศาสนา

การทำสมาธิก่อนจะมีพระพุทธเจ้า

การทำสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนทางจิตใจที่มีมายาวนาน และมีการปฏิบัติในหลายศาสนาและวัฒนธรรมทั่วโลก

อาจจะมีการนั่งเพ่งดิน นั่งมองน้ำ นั่งดูไฟ นั่งลืมตา นั่งกัดฟัน แต่ไม่มีสำนักไหนเลยที่มีการนั่งภาวนาสมาธิโดยเจริญอานาปานัสสติ คือตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก

การทำสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

การนั่งสมาธิ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การเจริญอานาปานสติ” นั้นเป็นวิธีการพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญาด้วยการกำหนดลมหายใจเข้า และออก อยู่ในปัจจุบันขณะ

สมาธิจากพระสงฆ์สู่พระสงฆ์

รูปแบบการพัฒนาจิตของกรรมฐาน 5 สายในสังคมไทย พบว่า

1) สายพุทโธ ใช้วิธีการภาวนาในระดับสมถะและพิจารณาธาตุขันธ์ในระดับวิปัสสนา เป็นการปฏิบัติแบบเข้ม

2) สายอานาปานสติใช้หลักอานาปานสติ 16 ขั้น เป็นการปฏิบัติแบบพื้นฐานและแบบเข้ม

3) สายพองหนอ-ยุบหนอ ใช้หลักสติปัฏฐาน เน้นดูอาการพองยุบของท้อง เป็นการปฏิบัติแบบเข้มอย่างมีแบบแผน

4) สายรูปนาม ใช้หลักสติปัฏฐานเน้นอิริยาบถ 4 เป็นการปฏิบัติแบบเข้ม และ

5) สายสัมมาอะระหัง ใช้นิมิตและคำภาวนา เป็นการปฏิบัติแบบทั่วไปและแบบเข้ม

สมาธิจากพระสงฆ์สู่ฆราวาส

โดยทั่วไปเน้นการทำให้จิตสงบวางจากทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถใช้สติปัญญาและมองเห็นปัญหาและสิ่งต่างๆได้ชัดเจนทำให้แก้ไขอุปสรรคปัญหานั้นๆได้

Book direct for the best available room rates.

Zone A

Room 1

Zone B

Room 2

Zone C

Room 3

All rooms include

Mini bar • LED TV • Safe • Rain Shower • Arm chairs & Sofa • Air Conditioning • Free WIFI • Mountain Views

CONTACT & BOOK NOW

Looking to book a room or make a reservation? Our team is standing by to assist you.

Pai Example Site

64/1 Moo 1, Wiang Tai, Pai,
Maehongson, Thailand, 58130

Phone+66 (0) 53 123 456
Mobile+66 (0) 81 234 5678
Emailinfo@example.com
FacebookFacebook.com